PRODEJ EXEKUČNĚ VYMÁHANÉ POHLEDÁVKY V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

07.12.2020
31.05.2021

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako insolvenční správce dlužníka: Andrea Výborná, sp. zn. KSHK 40 INS 14123 / 2016 nabízí za úplatu postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka za fyzickou osobou Nikolou Výbornou, nar. 23.6.1995, v celkové hodnotě 93.840 Kč s příslušenstvím.

Pohledávka je sepsána v majetkové podstatě dlužníka pod položkou č. 12, dle rozsudku Krajského soudu v Teplicích č.j. 120 C 21/2019 – 34 ze dne 27.11.2019, právní moc ze dne 31.12.2019. Dne 30.3.2020 byl podán exekuční návrh k vymožení pohledávky, exekuce je vedena u soudního exekutora: Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Střížkovská 734/66, Praha 8.

Ke dni 7.12.2020 bylo vymoženy náklady řízení a 3.710,50 Kč na pohledávku.
Ke dni 30.12.2020 byla vymožena částka ve výši 7.366,50 Kč.
Ke dni 6.5.2021 byla vymožena částka ve výši 9.822,- Kč.

Předmětná pohledávka bude prodána nejvyšší podané nabídce.
Předmětná pohledávka je prodávána jako celek. Není možné podávat nabídky na část pohledávky.
Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz.


Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!