PRODEJ EXEKUČNĚ VYMÁHANÉ POHLEDÁVKY

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věciPohledávky

20.05.2022
30.09.2022

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., jako insolvenční správce dlužníka: Veronika Gálusová, sp. zn. KSBR 26 INS 14212 / 2021, nabízí za úplatu postoupení pohledávky z majetkové podstaty dlužníka za fyzickou osobou, v hodnotě 120.000 Kč.

Pohledávka je sepsána v majetkové podstatě dlužníka pod položkou č. 1, na základě Rozsudku Okresního soudu v Hodoníně ze dne 16. 3. 2016, č.j. 3 T 164/2015-319 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 5. 2016, č.j. 7 To 198/2016-360 – pohledávka je vymáhána v exekučním řízení sp.zn. 142 EX 01773/16 vedeném u Exekutorského úřadu Frýdek-Místek, soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M.

Celková dlužná částka včetně nákladů exekutora činí výši 153.880 Kč, na exekuci bylo do 4/2022 vymoženo 130 Kč.

Předmětná pohledávka bude prodána nejvyšší podané nabídce.
Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky.

Dotazy k tomuto inzerátu včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: scholzova@administraceinsolvenci.cz.

 

Mgr. Veronika Šopíková, LL.M.

 

E: sopikova@administraceinsolvenci.cz 

W: www.administraceinsolvenci.cz         

 

 

 

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00  Praha 4

T: +420 222 755 661

 

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!