Prodej fotbalové světelné přenosné tabule z majetkové podstaty dlužníka Olympia Radotín a.s. v likvidaci v rámci insolvenčního řízení

Značka: MSPH 59 INS 14725 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

02.06.2021
02.07.2021

Insolvenční správce Indra – Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníka Olympia Radotín a.s. v likvidaci vedeného u Městského soudu v Praze pod MSPH 59 INS 14725 / 2020 k prodeji přenosnoou světelnou tabuli.

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší učiněné nabídce;
 • prodej je podmíněn souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • veškeré náklady spojené s převodem/převzetím věci hradí kupující;
 • uveďte zda se jedná o nabídku bez/včetně DPH (v případě, že se na daný majetek vztahuje)

Vaše nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 2.7.2021. Do předmětu nabídky uvádějte: ,, Nabídka – Olympia Radotín”

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 30.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!