PRODEJ GARÁŽE V K.Ú. LOUKA U LITVÍNOVA

Značka: KSUL 89 INS 27458 / 2019

Cena: 40500 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Ruských zajatců, 435 33 Louka u Litvínova, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

09.08.2021
15.09.2021

Insolvenční správce, společnost Moravská insolvenční, v.o.s., IČO: 07585004, se sídlem Tišnov, nám. Komenského 124, PSČ 666 01, nabízí v rámci insolvenčního řízení dlužníka Michala Davídka, r.č. 760303/2514, bytem Louka u Litvínova, Sokolovská 72, PSČ 435 33, sp. zn. KSUL 89 INS 27458/2019 k prodeji následující nemovitou věc:

 • pozemek parc. č. st. 266/10, o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova  bez č.p./č.e., způsob využití garáž, v katastrálním území Louka u Litvínova (kód 687219), obec Louka u Litvínova, okres Most, vedeno na LV č. 253 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most. Nemovitá věc se nachází na ulici Ruských zajatců v Louce u Litvínova – GPS souřadnice: 50.5890486N, 13.6391258E.

Výše uvedená nemovitá věc bude prodána nejvyšší nabídce s tím, že minimální výše kupní ceny činí 40.500,- Kč. Znalecký posudek přikládáme v příloze. Podmínkou prodeje je, že kupní cena bude uhrazena bezhotovostně, příp. v hotovosti, před nabytím majetku. Kupující hradí rovněž další poplatky spojené s prodejem nemovité věci.

V případě zájmu o koupi shora uvedenou nemovitou věc zasílejte nabídky na e-mail: eu@malaska.cz, a to ve lhůtě do 15.9.2021 do 12:00 hodin, přičemž nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) včetně kontaktních údajů (e-mail, telefon) a výši kupní ceny.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 30.06.2024 Plzeňský kraj Dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 03.06.2024 Ústecký kraj 810 000 Kč Kč Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 19.05.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.04.2024 24.06.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!