prodej id 1/2 nemovitosti v obci Skalice, okres Znojmo

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.09.2019
08.09.2020

Mgr. Tomáš Gartšík, Divadelní 4, Brno, nabízí jako insolvenční správce dlužníka Dany a Lubomíra Hlávkových, KSBR 54 INS 7571/2016 spoluvlastnický podíl o velikosti 1⁄2 na pozemku p.č. St 52, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 776 m2, jehož součástí je stavba č.p. 50, rodinný dům,to vše zapsáno na LV 87 v k.ú. Skalice u Znojma, obec Skalice, okres Znojmo, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo. Podmínky prodeje: majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabízenou kupní cenou, kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Nabídky podávejte elektronicky na mailovou adresu Tomas.Gartsik@akggs.cz. Správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré doručené nabídky. Uzávěrka nabídek je 30.9.2019.

Informace o zadavateli

Tomas.Gartsik@akggs.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!