Prodej id. spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitých věcech

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

09.02.2023
28.02.2023

Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 2. 12. 2021, č. j. KSOL 16 INS 19963/2021-A8, byl zjištěn úpadek dlužníka Pavel Černoch, narozený 31. 7. 1975 trvale bytem Horní 444/7, 783 13 Štěpánov, bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost ADF IS v.o.s., IČO 096 67 105, sídlem Havlíčkova 198, 664 42 Modřice. Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci č. j. KSOL 16 INS 19963/2021 – B18 ze dne 19. 7. 2022 bylo schváleno oddlužením splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty. V soupisu majetkové podstaty se nachází níže uvedený majetek dlužníka, který je dlužník povinen podle § 398 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, vydat ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení:

 • spoluvlastnický podíl o vel. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV 1826, k.ú. Šternberk, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, obec Šternberk, a to podíl na:
 • pozemku parc. č. 1493 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 1370, rodinný dům
 • na pozemku parc. č. 1494/2 – zastavěná plocha a nádvoří
 • na pozemku parc. č. 1494/1 – zahrada

Insolvenční správce tímto nabízí výše uvedené nemovité věci přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce, a to za následujících podmínek:

 • zájemci mohou podávat nabídky emailem na adrese insolvence@adfis.cz, a to nejpozději do 28. 2. 2023 včetně
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy
 • minimální kupní cena činí 250.000,- Kč
 • veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující
 • kupující nebude osoba se zákazem nabývání majetku z majetkové podstaty
 • insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky zájemců či od prodeje upustit
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo modifikovat podmínky prodeje
 • nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Přílohy:

Informace o zadavateli

office@adfis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!