Prodej id. spoluvlastnických podílů – kat. území Kouřim

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

14.02.2023
30.04.2023

ADF IS v.o.s., IČO 096 67 105, sídlem Opletalova 600/6, 602 00 Brno, insolvenční správce dlužníka Pavlína Koželská, narozená 22. 9. 1984, bytem Okružní 324, 281 61 Kouřim, ins. Řízení sp. zn. KSPH 81 INS 13212/2022, nabízí k prodeji níže uvedený majetek zapsaný v seznamu majetkové podstaty:

 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/17 na pozemku parc. č. 406/23, orná půda, zapsaný na LV č. 409, katastrální území Kouřim, obec Kouřim, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín (blíže viz soupis majetkové podstaty, bod I. Nemovitý majetek, poř. č. 2).
 • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na pozemku parc. č. 406/17, orná půda, zapsaný na LV č. 1727, katastrální území Kouřim, obec Kouřim, katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kolín (blíže viz soupis majetkové podstaty, bod I. Nemovitý majetek, poř. č. 3).

Insolvenční správce tímto nabízí výše uvedené nemovité věci přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce, a to za následujících podmínek:

 • zájemci mohou podávat nabídky emailem na adrese insolvence@adfis.cz, a to nejpozději do 15. 3. 2023 včetně
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy
 • veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem nese kupující
 • kupující nebude osoba se zákazem nabývání majetku z majetkové podstaty
 • insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky zájemců či od prodeje upustit
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo modifikovat podmínky prodeje
 • nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Informace o zadavateli

office@adfis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!