Prodej ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitosti mimo dražbu

Cena: 16600 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

13.09.2019
31.12.2020

Insolvenční správce dlužníka Karla Syrovce, nar. 9.3.1967, bytem Havlíčkova 133, 411 11 Sulejovice, vedené pod sp. zn. KSUL 79 INS 21485/2016, prodá z majetkové podstaty dlužníka:

 • ideální 1/3 pozemku parc. č. 2647 – zahrada, katastrální území Litoměřice, obec Litoměřice, okres Litoměřice, zapsané na LV č. 350 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s převzetím předmětu prodeje a převodem hradí kupující

– předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@ak-cupka.cz

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 285 000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 2540000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.04.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!