Prodej iMac 14,1

Značka: KSLB 87 INS 11775 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

29.11.2021
15.12.2021

Insolvenční správce:  Koppa v.o.s.

INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA Melissa Travel s.r.o. NABÍZÍ K PRODEJI MAJETEK SEPSANÝ V SOUPISE MAJETKOVÉ PODSTATY

 

Prodávaný majetek:

 • Jedná se o 21,5 palcový iMac 14,1
 • Procesor: 2,7 GHz Intel Core i5.
 • Paměť: 8GB 1600 MHz DDR3
 • Počet procesorů 1. Počet jader 4.
 • Sériové číslo: C02S7319GG77
 • Klávesnice a myš
 • Rok výroby 2016

 

iMac se nachází v Liberci, případné prohlídky po domluvě s insolvenčním správcem.

 

Podmínky prodeje:

 • Nabízený majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku zasílat poštou na adresu insolvenčního správce, do datové schránky nebo na emailovou adresu – viz kontakt.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) iMac č.14, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.
 • Sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu. Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
 • Věc je prodávána, jak stojí a leží a insolvenční správce společnosti neodpovídá za žádné její vady.
 • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 10 dnů poté, co k tomu bude vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.
 • Lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 15.12.2021 včetně, na adresu, do DS nebo na email správce.
 • Adresa IS: Koppa v.o.s., Mozartova 679/21, 460 01 Liberec, tel:485107807

Informace o zadavateli

Zdeňka Bělohlávková belohlavkova@koppa.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!