Prodej inženýrských sítí

Značka: MSPH 99 INS 5300/2010

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Ostatní majetek

10.11.2020
10.01.2021

Insolvenční správce dlužníka JANETTE spol. s r.o., sídlem Konviktská 291/24, Praha 1 – Staré Město, IČ 62956434, prodá z majetkové podstaty dlužníka:

 

 • stavba komunikace, 4 uliční vpustě včetně jejich přípojek na pozemcích parc. č. 48/1, 48/91, 59/1 a 59/2 v k.ú. Libuš dle kolaudačního rozhodnutí Městské části Praha 12 č.j. P12 38418/2006 OD/Skl ze dne 6.9.2006

 

 • stavba veřejného osvětlení „stavby komunikace – prodloužení ul. Šátalská“ na pozemku parc. č. 48/1 a 59/1 v k.ú. Libuš dle kolaudačního rozhodnutí Městské části Praha 12 č.j. VYST/25569/2006/Ja ze dne 18.7.2006

 

 • stavba kanalizace a vodovodu na pozemcích parc. č. 48/1, 48/91, 59/1 a 59/2 v k.ú. Libuš dle kolaudačního rozhodnutí č.j. P12-34825r/06/OŽP/Pe ze dne 28.8.2006

 

Podmínky prodeje:

 

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s převzetím předmětu prodeje a převodem hradí kupující

– předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

 

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

 

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

 

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz

 

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.04.2024 05.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!