Prodej komerčních prostor – Závada nad Olší – Petrovice u Karviné

Značka: KSOS 14 INS 15671 / 2023

Cena: 3460000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Závada 176, 735 72 Petrovice u Karviné

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

13.05.2024
15.06.2024

Mgr. Michal Hanšpach, insolvenční správce, se sídlem Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1, IČO: 02965828 (dále jen „Insolvenční správce“), insolvenční správce dlužníka ustanovený v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 15671/2023 (dále jen „Dlužník“), vyhlašuje výběrové řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na výběr zájemce, se kterým bude uzavřena kupní smlouva na níže uvedený nemovitý majetek ve vlastnictví Dlužníka:

– pozemek parc. č. 152/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 287 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc. č. 152/2, LV 1959, obec Petrovice u Karviné, katastrální území Závada nad Olší;
– pozemek parc. č. 153, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1230 m2, jehož součástí je stavba: Závada, č.p. 176, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku parc. č. 153, LV 1959, obec Petrovice u Karviné, katastrální území Závada nad Olší;
(dále jen „Předmět prodeje“).

Předmět prodeje je v současné době pronajat 3 různým nájemcům, přičemž se jedná o následující nebytové jednotky:
1) obchod se smíšeným zbožím (nájemní smlouva na dobu neurčitou);
2) restaurace (nájemní smlouva na dobu neurčitou); a
3) zbývající nebytový prostor aktuálně využívaný k bydlení (bez kolaudace, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.10.2024).

Tržní hodnota Předmětu prodeje byla znaleckým posudkem č. 1804/2024 ze dne 9.4.2024 vypracovaným pro potřeby insolvenčního řízení vedeného s Dlužníkem stanovena na částku 3.460.000,- Kč.

Insolvenční správce případným zájemcům o koupi Předmětu prodeje sděluje, že v rámci Výběrového řízení je dána možnost osobní prohlídky Předmětu prodeje a to po předchozí domluvě s Insolvenčním správcem.
Prodej Předmětu prodeje je realizován tzv. prodejem z volné ruky (mimo dražbu) dle ustanovení § 289 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, a to v souladu s pokynem zajištěných věřitelů.

Minimální nabídková cena na odkup Předmětu prodeje činí 3.460.000,- Kč, přičemž Předmět prodeje bude prodán nejvyšší obdržené nabídce.
Tel. číslo pro dotazy: + 420 725 244 460
Email pro dotazy: michal.hanspach@seznam.cz

Nabídky na odkoupení Předmětu prodeje je možné podávat:

písemně na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Hanšpach, Hybernská 1009/24, Praha 1, PSČ 110 00

prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky Insolvenčního správce: sj7hak9

nebo elektronicky emailem na adresu: michal.hanspach@seznam.cz

a to nejpozději do 14.6.2024 do 23:59.

V předmětu zprávy musí být uvedeno: „VÍTKOVÁ – NEMOVITOSTI ZÁVADA NAD OLŠÍ“ a nabídka musí obsahovat nabízenou kupní cenu za Předmět prodeje, celé jméno a příjmení či název osoby podávající nabídku, adresu a kontaktní telefon.

Kupní cena musí být uhrazena před převodem vlastnického práva k Předmětu prodeje, tj. před podáním návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu prodeje ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Hanšpach michal.hanspach@seznam.cz Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!