Prodej louky 3 776 m²

Značka: KSPH 61 INS 25241 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

08.02.2021
15.03.2021

Insolvenční správce dlužníka Lubomír Šubrt nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 na pozemcích zapsaných na LV 10053 pro k.ú. Onomyšl. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 61/33 o výměře 851 m2, druh pozemku ostatní plocha; p.č. 150/2 o výměře 220 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 150/6 o výměře 2.525 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p.č. 182 o výměře 180 m2, druh pozemku vodní plocha. Celková výměra všech pozemků činí 3.776 m2.


Informace o zadavateli

Šárka Mixová mixova@ak-insolvence.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!