prodej majetku – DESIGN-Jarošova, s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

07.06.2023
31.08.2023

Nabízený majetek:

 • NETUM čtečky, HONEY WELL čtečka, čtečka kodů, E-CLASS MARK III – tiskárna na štítky, amor telefony

Podmínky prodeje:

 • nabízený majetek bude prodán zájemci, který nabídne nevyšší cenu
 • zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v obálce na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, O. Lysohorského 702, 738 01, Frýdek-Místek nebo formou e-mailu: insolvence@kubicapartners.cz
 • cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce
 • sjednaná cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • majetek bude prodán tak, jak stojí a leží
 • zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou
 • zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu
 • vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

Další informace:

 • tel. 558 622 121
 • email: insolvence@kubicapartners.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Radim Kubica, MBA Kubica, MBA insolvence@kubicapartners.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!