Prodej majetku dlužníka Afra real estate s.r.o.

Značka: MSPH 98 INS 1002/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka Afra real estate s.r.o., IČ: 083 00 020, se sídlem V celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 1002/2021.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 20.7.2022 pod číslem dokumentu B-7. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty:

v části II. Movitý majetek položka číslo:

1 – Podíly v ovládaných a řízených osobách – FRANCESCO s.r.o., IČ: 25778838

v části IV. Pohledávky položky číslo:

1 – Pohledávky za osobami v koncernu – FRANCESCO s.r.o., IČ: 25778838

2 – Podrozvahové pohledávky z titulu směnečného rukojemství – Arca Investments a.s. IČ: 35975041

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku zašlete na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní email a telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 20.2.2024.

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 31.03.2024 Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 28.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 15.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 08.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!