Prodej majetku sp.zn. KSBR 26 INS 433 / 2019

Značka: KSBR 26 INS 433 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

31.05.2022
17.05.2024

Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku v.o.s. nabízí k prodeji nemovitosti v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 26 INS 433 / 2019:

 • ideální 1/4 pozemku par. č.198/4 (trvalý travní porost), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, katastrální území Černovice u Kunštátu a obec Černovice, list vlastnictví č. 20.
 • ideální 1/2 pozemku par. č.389/10 (trvalý travní porost), zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, katastrální území Hodonín u Kunštátu a obec Hodonín, list vlastnictví č. 8

Podmínky prodeje jsou následující: – prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce; – kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy; – správní poplatek za vkladové řízení hradí kupující; – v nabídce kupující uvede údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon), identifikaci majetku a výši nabízené kupní ceny. Nabídky, případně dotazy zasílejte na adresu office@ipru.cz, příp. na adresu správce Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1. Správce si vyhrazuje právo žádnou z podaných nabídek neakceptovat.


Informace o zadavateli

Institut pro řešení úpadku v.o.s. office@ipru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!