Prodej majetku sp. zn. KSUL 44 INS 31848 / 2015

Značka: KSUL 44 INS 31848 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.06.2021
30.06.2022

Insolvenční správce Institut pro řešení úpadku v.o.s. nabízí k prodeji pozemek v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSUL 44 INS 31848 / 2015:

 • podíl o velikosti 1/6 na pozemku p.č. 135/2, pozemku p.č. 135/40, pozemku p.č. 135/47, pozemek p.č. 136, pozemek p.č. 152/6, pozemek p.č. 160, pozemek p.č. 161/2, pozemek p.č. 1036/13, pozemek p.č. 1036/14,

LV č.  426, k.ú. Křešice u Litoměřic, obec: Křešice, Okres: Litoměřice, KÚ pro Ústecký kraj, KP: Litoměřice.

Podmínky prodeje jsou následující:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;

– správní poplatek za vkladové řízení hradí kupující;

– v nabídce kupující uvede údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon), identifikaci majetku a výši nabízené kupní ceny.

Nabídky, případně dotazy zasílejte na adresu office@ipru.cz, příp. na adresu správce Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1.

Správce si vyhrazuje právo žádnou z podaných nabídek neakceptovat.

Informace o zadavateli

Institut pro řešení úpadku v.o.s. office@ipru.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!