Prodej majetku v insolvenčních řízeních WAFE s.r.o. a Entalpa s.r.o.

Značka: KSBR 30 INS 19175 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

10.04.2024
22.04.2024

Insolvenční správci dlužníků WAFE s.r.o., IČO: 04694651, a Entalpa s.r.o., IČO: 28403304, společně nabízí k prodeji movité věci – materiál a zásoby využívané při výrobě a instalaci rekuperačních systémů – umístěné ve skladových prostorách v Třebíči, Přepeřích (Dolní Bousov) a Podbořanech.

 

Seznam nabízených movitých věcí:

 

 1. Zásoby a materiál WAFE – sklad Třebíč (příloha č. 1)
 2. Zásoby a materiál Entalpa – sklad Třebíč (příloha č. 2)
 3. Zásoby a materiál WAFE – sklad Přepeře (příloha č. 3)
 4. Zásoby a materiál WAFE – sklad Podbořany (příloha č. 4)

 

Podmínky prodeje jsou následující:

 • nabídku je možné předložit pouze na všechny movité věci,
 • movité věci jsou prodávány jako věc hromadná, v režimu jak stojí a leží a neinventarizované,
 • kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy,
 • kupující bude povinen movité věci převzít a ze skladů odvést do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

Nabídka musí obsahovat alespoň (i) identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození) včetně e-mailového a telefonického kontaktu, a (ii) kupní cenu v české měně včetně 21% DPH.

 

Nabídky je možné zaslat do datové schránky společnosti ALIGA insolvence v.o.s. (ID DS: uuvqd92) nebo jmt insol, v.o.s. (ID DS: 8tzzh39), případně elektronicky e-mailem na adresu kancelar@siwy.cz nebo ladislav.malek@jmtinsol.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 22. 4. 2024.

 

Jako vítězná může být vyhodnocena pouze nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Kupní cena bude následně rozdělena do dvou insolvenčních řízení podle klíče přijatého oběma insolvenčními správci. Oba dlužníci jsou plátci DPH. Insolvenční správci mají právo odmítnout všechny doručené nabídky.

 

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

 

Movité věci si mohou zájemci prohlédnout po předchozí domluvě (v případě zájmu kontaktujte insolvenční správce ALIGA insolvence v.o.s.).

 

Bližší informace lze získat také prostřednictvím dotazu zaslaného na adresu kancelar@siwy.cz nebo ladislav.malek@jmtinsol.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz ALIGA insolvence v.o.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 19065027, DIČ: 19065027

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!