Prodej majetku z likvidace dědictví

Značka: 2307

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Litomyšl, Tyršova 231

Kraj: Celá ČR, Pardubický kraj

Finanční majetekMovité věci

04.06.2024
10.07.2024

Likvidační správce JUDr. Michal Novák nabízí k prodeji níže popsané movité věci, a to:

 • položka č. 2: Mobilní telefon zn. Samsung,
 • položka č. 3: Mobilní telefon zn. ASUS,
 • položka č. 4: Power banka (nabíječka Xiaomi, 5000mAh, model NDY-02-AM),
 • položka č. 5: 1 x USD bankovka.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 10.07.2024 (včetně) na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: kancelar@advins.cz,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo),
 • prodej movitých věcí ve stavu jak stojí a leží
 • kupní cena bude uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého.

 

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce e-mailem (kancelar@advins.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!