Prodej mimo dražbu majetku dlužníka HC REBEL, a.s. ochranná známka

Značka: KSHK 45 INS 15721/2017

Cena: dohodou Kč

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

08.02.2021
08.04.2021

Dne 10. 10. 2017 byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou s č.j. KSHK 45 INS 15721/2017 – A – 20 zjištěn úpadek a na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Téhož dne byla ustanovena insolvenčním správcem společnost Paclík-insolvenční správce a spol.

 

Jedná se majetek zapsaný v soupise majetkové podstaty dlužníka, zveřejněno v IR pod B- 13, v soupise bod V – ostatní majetek, pol. č. 1 – ochranná známka, název: HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD, zapsána Úřadem průmyslového vlastnictví, č. spisu 482725, č. ochranného dokumentu 319801

(ochranná známka platnost od 1.12.2010 do 1.12.2020) Úhrada poplatku na dalších 10 let může proběhnout ještě 6 měsíců po uplynutí lhůty.

 

Prodej bude uskutečněn za těchto podmínek :

 1. Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku , aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 8.4.2021
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
 5. Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a nemovitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.
 6. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 7. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  05.06.2024 31.07.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 21.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.04.2024 30.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!