Prodej mimo dražbu majetku dlužníka – plynová přípojka, zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka STAVPRAN, spol. s r.o., IČ: 40523802, se sídlem Plzeň, Resslova 332/12, PSČ 301 00

Značka: KSPL 20 INS 27969 / 2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

13.11.2022
13.03.2023

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 1042/2,  150 00 Praha 5 (dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Plzni dne 7.3.2014 pod spisovou značkou KSPL 20 INS 27969/2013-A-35 insolvenčním správcem dlužníka STAVPRAN, spol. s r.o., IČ: 40523802, se sídlem Plzeň, Resslova 332/12, PSČ 301 00, ( dále jen “ DLUŽNÍK“)

 

Níže uvedený  majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-117, v soupisu majetkové podstaty se jedná o položku č. 1. – v části „B. Detailní soupis majetkové podstaty, v „II“  Movitý majetek (položka č. 1 ).

Jedná se o:

 • nízkotlaká plynová přípojka (DN63) o délce 11,7 m, nacházející se na parcele 1893/2 v kat. území Doubravka, obec Plzeň, ul. Nad Týncem

 

Podmínky prodeje:

1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
3) Náklady zájemce spojené s převodem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
4) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem věřitelského výboru.
5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. 

Nabídky, případně další dotazy zasílejte na emailovou adresu: Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

 

 

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 15.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.09.2023 30.10.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.08.2023 31.10.2023 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.01.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!