Prodej mimo dražbu movitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka RITO money office s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha

Značka: MSPH 88 INS 2059/2017

Cena: 2500 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

16.12.2021
31.03.2022

Značka: MSPH 88 INS 2059/2017

 

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 1042/2,  150 00 Praha 5 (dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“) byla jmenována usnesením Městského soudu v Praze dne 10.4.2017 pod spisovou značkou MSPH 88 INS 2059/2017-A-26 insolvenčním dlužníka RITO money office s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha , ( dále jen “ DLUŽNÍK“)

 

Do majetkové podstaty DLUŽNÍKA náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci DLUŽNÍKA zpeněžován mimo dražbu.

 

Níže uvedený movitý majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-7 (položka č. 5-9 – movitý majetek).

Jedná se o:

 • stolní PC 2 x, notebook emachnes, notebook Lenovo, externí disk

A to za těchto podmínek:

Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku , aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 31.3.2022.

 1. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 4. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 13.07.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!