Prodej mimo dražbu movitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Tricle, s.r.o., se sídlem Pod Vrchem 2984, 276 01 Mělník, IČ: 03586146

Značka: KSPH 65 INS 25631/2019

Cena: dohodou Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

04.09.2020
31.07.2021

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 2, 150 00 Praha 5 ( dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“ ) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Praze dne 7.2.2020 pod spisovou značkou KSPH  65 INS 25631/2019-A-9 insolvenčním správcem společnosti Tricle, s.r.o., se sídlem Pod Vrchem 2984, 276 01 Mělník, IČ: 03586146 ( dále jen “ DLUŽNÍK“ )

Jedná se o movitý majetek sepsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou 1-17 zveřejněný v insolvenčním rejstříku pod B-4 dne 28.5.2020, zpeněžován mimo dražbu přímým prodejem nejvyšší nabídce.

A to za těchto podmínek:

 1. Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku, aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 4.11.2020
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 3. C. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a movitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.
 5. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 6. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
 7. Prohlídky lze uskutečnit po předchozí domluvě.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!