Prodej mimo dražbu nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Hana Ježková, Příbramská 169, 267 24 Neumětely

Značka: KSPH 71 INS 4807/2016

Cena: 700000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

05.05.2021
31.05.2021

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 1042/2,  150 00 Praha 5 (dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Praze dne 12.4.2016 pod spisovou značkou KSPH 71 INS 4807/2016-A-11 insolvenčním správcem dlužnice Hana Ježková, Příbramská 169, 267 24 Neumětely, ( dále jen “ DLUŽNÍK“)

 

Do majetkové podstaty DLUŽNÍKA náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci DLUŽNÍKA zpeněžován mimo dražbu.

 

Níže uvedený nemovitý majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-2 (položka č. 4 – nemovitý majetek).

 

Jedná se o:

 

1) Nemovitosti: byt č.p. 169/2 (LV 483) v bytovém domě č.p. 169 stojící na parcele St. 258/1 (LV 280), parcele 258/2 (LV 540) a podíl na společných částech domu 256/4508 (LV 483). Podíl 64/1127 ( LV 471) na společných částech domu č.p. 169 stojící na parcele St. 258/1 (LV 280) a parcele 258/2 (LV 540). Vše Katastrální území Neumětely, Katastrální pracoviště Beroun, Katastrální úřad pro Středočeský kraj

 

 

A to za těchto podmínek:

Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku , aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 31.5.2021

 1. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 2. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 3. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.

Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a nemovitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.

 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 2. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
 3. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle insolvenční kanceláře. Prohlídka je možná po dohodě s dlužníkem.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!