PRODEJ MIMO DRAŽBU NEMOVITÉHO MAJETKU ZAPSANÉHO V SOUPISU MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA Hartenscheidt Marie, Lhotka u Radnic 34, 338 24 Břasy, č.j. KSPL 51 INS 1038/2016

Značka: KSPL 51 INS 1038/2016

Cena: 300000 Kč

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

05.05.2022
05.07.2022

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 2, 150 00 Praha 5 ( dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“ ) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Plzni dne 25.5.2016 pod spisovou značkou KSPL 51 INS 1038/2016-A-14 insolvenčním správcem dlužníka Hartenscheidt Marie, Lhotka u Radnic 34, 338 24 Břasy, ( dále jen “ DLUŽNÍK“ ).   Do majetkové podstaty DLUŽNÍKA náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci DLUŽNÍKA zpeněžován mimo dražbu – přímým prodejem. Níže uvedený movitý majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-26 (oddíl I. – nemovitý majetek, položka č. 1). – id. podíl 1965/10000 k nemovitostem na p.č. St. 7 o výměře 216 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 47 – byt. dům , Vše zaspané na LV 442, v Kat. území: Polná u Hazlova, Kat. úřad pro Karlovarský kraj, okres Cheb Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě.  

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!