Prodej mimo dražbu nemovitého majetku zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Šlehofer Karel, bytem Do Zátiší 1472/28, 350 02 Cheb Značka: KSPL 27 INS 21335/2019-B-19

Značka: KSPL 27 INS 21335/2019

Cena: 157000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.05.2020
07.05.2021

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Plzni dne 9.10.2019 pod spisovou značkou KSPL 27 INS 21335/2019-A-8 insolvenčním správcem dlužníka Karla Šlehofera, bytem: bytem Do Zátiší 1472/28, 350 02 Cheb, ( dále jen “ DLUŽNÍK“)

 

Do majetkové podstaty DLUŽNÍKA náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci DLUŽNÍKA zpeněžován mimo dražbu.

 

Níže uvedený movitý majetek je sepsán v majetkové podstatě dlužníka uvedené v insolvenčním rejstříku pod B-3 (položka č. 1 -6 – nemovitý majetek).

 

Jedná se o:

 

 • nemovitost zapsaná na LV 446, parcela č. 626/13, orná půda, výměra 5552 m2, Kat. území: Červené Poříčí, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 • nemovitost zapsaná na LV 1211, parcela č. 165/249, trvalý travní porost, výměra 2071 m2, Kat. území: Švihov u Klatov, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 • nemovitost zapsaná na LV 432, parcela č. 3/17, trvalý travní porost, výměra 892 m2, parcela č. 3/25, trvalý travní porost, výměra 435, parcela č. 3/82, orná půda, výměra 8141 m2, parcela č. 3/91, orná půda, výměra 3876 m2, parcela č. 3/95, orná půda, výměra 123 m2, parcela č. 103/43, orná půda, výměra 788 m2, parcela č. 389, orná půda, výměra 3791 m2, parcela č. 481/3, trvalý travní porost, výměra 21, vše zapsané u Kat. území: Třebýcinka, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 • nemovitost zapsaná na LV 442, parcela č. 665/39, vodní plocha, výměra 18, vše zapsané u Kat. území: Třebýcinka, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 • nemovitost zapsaná na LV 444, parcela č. 3/18, trvalý travní porost, výměra 497 m2, parcela č. 578/87, trvalý travní porost, výměra 209, parcela č. 665/40, vodní plocha, výměra 842, vše zapsané u Kat. území: Třebýcinka, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
 • nemovitost zapsaná na LV 467, parcela č. 3/15, trvalý travní porost, výměra 89, parcela č. 3/81, orná půda, výměra 1119, parcela č. 675/3, ostatní plocha, výměra 7, vše zapsané u Kat. území: Třebýcinka, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Znalecký posudek zveřejněn na insolvenčním rejstříku pod B-9.

 

A to za těchto podmínek:

 1. Insolvenční správce dlužníka tímto vyzývá zájemce o odkup majetku , aby své nabídky zasílali e-mailem na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz a to nejpozději do 7.7.2020
 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP) a nabízená kupní cena.
 3. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
 4. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
 5. Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a nemovitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.
 6. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
 7. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
 8. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle insolvenční kanceláře. Prohlídka je možná po dohodě s dlužníkem.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!