Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech mimo dražbu

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

15.05.2023
21.04.2025

Insolvenční správce dlužníka: Červenka Miloslav, nar. 27.11.1955, bytem Tyršova 436, 388 01 Blatná, vedené pod sp. zn. KSCB 44 INS 23128 / 2021, nabízí k prodeji z majetkové podstaty dlužníka:

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/100 na pozemku p. č. 1712/4 o výměře 2103 m2 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé, zapsané na LV č. 94 pro k. ú. Blatná, obec Blatná, okres Strakonice – položka I. Nemovitý majetek, poř. č. 1 soupisu majetkové podstaty,- ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/165 na pozemcích p. č. 846/47 o výměře 1 208 m2 – orná půda a p. č. 846/48 o výměře 521 m2 – orná půda, zapsané na LV č. 4548 pro k. ú. Blatná, obec Blatná, okres Strakonice – položka I. Nemovitý majetek, poř. č. 2 soupisu majetkové podstaty,

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/50 na pozemcích p. č. 436/14 o výměře 441 m2 – orná půda, p. č. 442/10 o výměře 34 m2 – trvalý travní porost a p. č. 1975/32 o výměře 45 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace zapsané na LV č. 4549 pro k. ú. Blatná, obec Blatná, okres Strakonice – položka I. Nemovitý majetek, poř. č. 3 soupisu majetkové podstaty,

– ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/100 na pozemku p. č. 1567/24 o výměře 29 m2 – orná půda, zapsaný na LV č. 4586 pro k. ú. Blatná, obec Blatná, okres Strakonice – položka I. Nemovitý majetek, poř. č. 4 soupisu majetkové podstaty.

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– kupní cena bude uhrazena předem nebo při podpisu kupní smlouvy

– náklady spojené s převzetím předmětu prodeje a převodem hradí kupující

– předmět prodeje se prodává tak, jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí

Správce si vyhrazuje právo odmítnout došlé nabídky.

Bližší informace lze získat na tel. 224 250 573.

Písemné nabídky zasílejte na adresu sídla správce: Mgr. Tomáš Linha, Trojanova 18, 120 00 Praha 2, popř. e-mailem: linha@clmz.cz

Informace o zadavateli

Tomáš Linha linha@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!