Prodej movitého majetku dlužníka Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o., sídlem Jarošov nad Nežárkou 97, 378 41 Jarošov nad Nežárkou ve věci vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 12714/2022,

Značka: KSCB 26 INS 12714/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

13.02.2023
31.03.2024

Insolvenční správkyně dlužníka Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o., sídlem Jarošov nad Nežárkou 97, 378 41 Jarošov nad Nežárkou ve věci vedené Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 12714/2022, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty dlužníka:

 • vybavení sýrárny

Insolvenční správce upozorňuje na skutečnost, že movité věci byly montovány v místě, kde se nyní nachází a lze očekávat zvýšené náklady na demontáž a odvoz. Je preferováno zpeněžení majetkové podstaty jako celku jednou smlouvou. Na vyžádání bude zaslána bližší specifikace včetně fotodokumentace. Žádosti o zaslání dokladů zasílejte na Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
3) Náklady zájemce spojené s demontáží, vyklizením, převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
4) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů a bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát




  Související inzeráty

  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!