PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU – RYPADLO – NAKLÁDAČ KOMATSU

Značka: KSOL 16 INS 10346/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hranice na Moravě

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

11.04.2023
15.05.2023

Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 12. října 2022, č.j. KSOL 16 INS 10346/2022-A-39, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka MB DOMUS SE, IČO 24244384, se sídlem Družstevní 402, 753 01 Hranice („Dlužník“), současně na majetek Dlužníka prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil FARADAY v.o.s., IČO 26790866, se sídlem Vydmuchov 707/20, 733 01 Karviná – Fryštát („FARADAY v.o.s.“). Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 8. listopadu 2022, č.j. KSOL 16 INS 10346/2022-B9, insolvenční soud v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů („InsZ“), odvolal FARADAY v.o.s. z funkce insolvenčního správce a v souladu s ustanovením § 31 odst. 5 InsZ novým insolvenčním správcem ustanovil společnost TP Insolvence, v.o.s., IČO 03296636, se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha, jejímž jménem funkci insolvenčního správce vykonává Ing. Jiří Hanák, ohlášený společník („Insolvenční správce“).

Insolvenční správce nabízí k prodeji nezajištěný movitý majetek zapsaný v Soupisu majetkové podstaty Dlužníka vyhotovený dne 6. 12. 2022 (č. l. B-41 ). Dne 7. 2. 2023 byla provedena aktualizace Soupisu majetkové podstaty (č. l. B-54) a to konkrétně:

 • Rypadlo nakládač KOMATSU WB93R-5 (RZ A012348, výrobní číslo KMTWB024TGUF64110, první registrace 22.2.2017, stav počítače ujetých motohodin k 9.3.2023 – 3 738,9 mth.)

 -Prodej se uskuteční za těchto podmínek:

 • prodej bude realizován mimo dražbu zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, kdy minimální kupní cena musí být ve výši 718.000,- Kč bez DPH,
 • kupní cena a osoba kupujícího bude schválena zajištěným věřitelem,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu prodej@tpinsolvence.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.


Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 220000 Kč Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 29.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 14.03.2024 Zlínský kraj 279000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!