PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA GLASSOR, S.R.O., POD SP. ZN. KSLB 82 INS 3828 / 2023

Značka: KSLB 82 INS 3828 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

28.03.2024
30.04.2024

Insolvenční správce GESTORE v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSLB 82 INS 3828 / 2023 k odkupu níže uvedený majetek:

·Soubor movitého majetku – policové systémy a regály (Příloha č. 1)
·Soubor movitého majetku – zásoby (Příloha č. 2)
·Soubor movitého majetku – ostatní majetek (Příloha č. 3)
·Soubor movitého majetku – stroje, regály, skladové zásoby (Příloha č. 4)

(Položky soupisu majetkové podstaty uvedené v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 23, 24, 25, 27). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka GLASSOR s.r.o.).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení hradí kupující;
-zájemce zřetelně označí, zda se jedná o nabídku kupní ceny vč. DPH nebo bez DPH;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu konkurs@isgestore.cz, a to nejpozději do 30.04.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „KSLB 82 INS 3828 / 2023 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Miloš Bačík zmp@isgestore.cz Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.07.2024 23.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 20.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 10.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!