PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA IT&T s.r.o.

office@tpinsolvence.cz

PRODEJ MOVITÉHO MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA IT&T s.r.o.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. srpna 2018, č.j. KSUL 43 INS 6802/2017-A137, soud rozhodl o úpadku dlužníka: it&t s.r.o., IČO 254 22 731, se sídlem Lovosice, Přívozní 1240, PSČ 410 02 (dále jen „Dlužník“) a současně na majetek Dlužníka prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem Dlužníka byla ustanovena společnost TP Insolvence, v.o.s., IČ: 032 96 636, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 281/7, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76770 (dále jen „Insolvenční správce“).

Insolvenční správce nabízí k prodeji nezajištěný movitý majetek zapsaný v Soupisu majetkové podstaty – doplnění Dlužníka (zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 30. 11. 2020) („Soupis“) v části II. Movitý majetek pod pořadovým č. 1 až pořadovým č. 34, viz příloha inzerátu.

Podmínky prodeje:

a) seznam movitého majetku ke zpeněžení bude zveřejněn na webu burzaspravcu.cz
b) zpeněžení za tržní cenu určenou nejvyšší nabídkou zájemců
c) zaplacení kupní ceny předem nebo při podpisu kupní smlouvy
d) zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku dlužníka zanikají zpeněžením majetku.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu pavel.indrak@abc-insolvence.com, případně se můžete informovat na tel. čísle: 725 245 800.

Značka:

KSUL 43 INS 6802/2017

Cena:

nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Přívozní 1240, Lovosice, Česko

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Movité věci

13.01.2021
15.02.2021


Informace o zadavateli

office@tpinsolvence.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty