Prodej movitých věcí dlužníka: a) výrobky, b) materiál na skladě

Značka: KSBR 32 INS 8426 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

14.05.2024
13.06.2024

Insolvenční správce dlužníka ARCÁDE COLOR s.r.o., IČO: 068 41 741, se sídlem Tovární 135, 588 22 Luka nad Jihlavou prodá zájemci s nejvyšší nabídkou movité věci sepsané v majetkové podstatě dlužníka (viz insolvenční rejstřík sp. zn. KSBR 32 INS 8426 / 2023 číslo listu B-3), a to:

 1. a) výrobky dlužníka (prostěradla, povlečení a další výrobky);
 2. b) materiál na skladě (úplety, příze, barvy, chemikálie, šicí materiál, molitanové sedáky, molitanová drť, zipy, jezdce, knoflíky, etiktey, nitě, gumy, potiskový papír, obaly, a další materiály pro textilní výrobu);
 3. c) movité věci uvedené v inventurním soupisu majetku dlužníka ze dne 8.4.2023 pod položkami číslo: 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15,17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 32, 34, 41, 44, 45, 46, 53, 59, 60, 61.

Nabídky budou vyhodnoceny do 30 dnů od uzávěrky nabídek a zájemce s nejvyšší nabídkou bude vyzván k uzavření kupní smlouvy. Nabídky je možné zasílat pouze písemně na e-mail insolvence@tetera-a-spol.cz nebo do DS ID 7zv3gce. Prohlídku věcí je možné dohodnout písemně na e-mailu výše. Uzávěrka nabídek je dne 13.06.2024 v 23:59 hod. Kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, náklady spojené se zpeněžením zaplatí kupující. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout veškeré nabídky bez udání důvodu.


Informace o zadavateli

insolvence@tetera-a-spol.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!