Prodej movitých věcí společnosti KVADRO, spol. s r.o.

Značka: KSOS 22 INS 6142 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

12.02.2021
08.03.2021

Insolvenční správce dlužníka, společnosti KVADRO, spol. s r.o., sídlo: Hlávkova 428/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864593, nabízí k prodeji movité věci nacházející se v areálu v Bohumíně – Skřečoni.

Seznam movitých věcí tvoří přílohu č. 3 soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.l. B 67. Výjimkou je vysokozdvižný vozík Desta, který sice je na daném seznamu, ale není nyní předmětem prodeje.

Nabídku je možné předložit pouze na všechny movité věci (ovšem bez vysokozdvižného vozíku Desta – viz i výše); tyto budou prodány jako věc hromadná, tj. jak stojí a leží (bez jakýchkoli záruk). Nabídky je možné zaslat poštou na adresu Mgr. Daniel Siwy, insolvenční správce, Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, nebo e-mailem na adresu info@siwy.cz, a to nejpozději do 14:00 hod. dne 8. 3. 2021.

Nabídka by měla obsahovat alespoň (i) identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození) včetně e-mailového, nebo telefonického kontaktu, (ii) označení dlužníka a (iii) kupní cenu v české měně bez 21% DPH. Dlužník je plátcem DPH, tj. sjednaná cena bude o tuto daň navýšena.

Kupní cena bude muset být v plné výši uhrazena před uzavřením kupní smlouvy. Jako vítězná může být vyhodnocena pouze nabídka s nejvyšší nabízenou kupní cenou. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny doručené nabídky.

Nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu.

Movité věci si mohou zájemci prohlédnout dne 23. 2. 2021 v době od 9:00 hod. do 9:30 hod. na adrese Cihelní 290, 735 31 Bohumín – Skřečoň.

Bližší informace lze získat také na adrese info@siwy.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Daniel Siwy info@siwy.cz ALIGA insolvence v.o.s., Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 19065027, DIČ: 19065027

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 03.06.2024 Liberecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 20.06.2024 Celá ČR 114 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 18.06.2024 Královehradecký kraj 60 000 Kč Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!