Prodej movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka Gradient, s.r.o. – šicí stroje používané k šití paragliderů, PC technika, oblečení,  paraglidery

Značka: KAMP004/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

24.06.2021
15.07.2021

Prodej movitých věcí a zásob dlužníka

ALFA insolvenční v.o.s., insolvenční správce dlužník Gradient s.r.o., IČO: 250 93 100 sídlem Praze 5, Malá Strana, Plaská nabízí prodejem mimo dražbu z majetkové podstaty dlužníka movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka dle seznamu uvedeného v příloze č. 1 tohoto inzerátu. Jedná se o šicí stroje používané k šití paragliderů, PC technika, oblečení,  paraglidery.

Podmínky prodeje:

 • Prodej mimo dražbu nejvyšší nabídce.
 • Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • Odsouhlasení kupní ceny bude projednáno se zástupcem věřitelů
 • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
 • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit na adresu ALFA insolvenční v.o.s.,, insolvenční správce, provozovna Praha, Pod Klaudiánkou 8, 147 00 Praha 4, příp. elektronicky  na adresu praha@alfains.cz, či do datové schránky insolvenčního správce id8yyf nejpozději do 09. 07. 2021.
 • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu a přesnou identifikaci zájemce, uvedení položek, které jsou předmětem zájmu.
 • Cenová nabídka musí obsahovat závazek, a to: Tato nabídka platí dva měsíce od jejího podání.
 • Prohlídka majetku se uskuteční dle dohody.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny nabídky odmítnout.
 • Případné dotazy směřujte elektronicky na adresu praha@alfains.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 607-043-014.

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

ALFA insolvenční v.o.s. kure@alfains.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 31.07.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 30.11.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!