PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ – ZÁSOBY (POTRAVINY A JINÉ DROBNÉ MOVITÉ VĚCI) – Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA PRAGIMPORT S. R. O.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Movité věci

18.04.2023
10.05.2023

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 16.1.2023, č. j. MSPH 90 INS 17279 / 2022-A-12, byl zjištěn úpadek dlužníka Pragimport s.r.o., IČ: 031 71 531, se sídlem  Praha 2, Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00, byl prohlášen konkurs na jeho majetek a insolvenčním správcem byla ustanovena společnost ADF IS v.o.s., IČO 09667105, sídlem Opletalova 600/6, 602 00 Brno.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18.4.2023, č. j. MSPH 90 INS 17279/2022 – B – 9 byla soudem insolvenční správkyni ADF IS v.o.s. udělena výjimka a udělen souhlas za soud i v působnosti věřitelského výboru k prodeji níže specifikovaných movitých věcí nacházejících se  v majetkové podstatě dlužníka:

 • položka č. 6 hromadný majetek skladové zásoby dlužnice sestávající se zejména
  levného spotřebního zboží po uplynutí doby spotřeby, blíže neorganizovaný soubor
  levného zboží (potraviny, další drobné movité věci v cenové hladině do desítek
  korun),

hromadný majetek bude prodán mimo dražbu v nejvyšší nabídce ještě před první schůzí věřitelů s tím, že dojde ke zpeněžení položek č. 6 a 7 majetkové podstaty

za podmínky, že: 

 • zájemci mohou podávat nabídky emailem na adrese office@adfis.cz, a to nejpozději do 10.5.2023 včetně
 • ke zpeněžení dojde po veřejné inzerci
 • kupní cena bude zaplacena na účet správkyně nebo v hotovosti přímo správkyni, před
  podpisem kupní smlouvy
 • veškeré náklady a poplatky spojené s prodejem, vyklizením a odvozem věcí nese kupující
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo modifikovat podmínky prodeje
 • nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Insolvenční správce uvádí, že veškeré informace či fotografie, které má k dispozici ohledně výše popsaných movitých věcí, jsou uvedeny v přílohách této nabídky – případné prohlídky movitých věcí jsou možné po předchozí dohodě zájemce a insolvenčního správce.

 

 


Informace o zadavateli

office@adfis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.06.2024 30.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 30.07.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 18.07.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!