Prodej movitých věcí – počítačové hry Wii/Nintendo/Playstation/PC

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

09.05.2022
18.05.2022

Insolvenční správce dlužníka, HRÁČ CZECH s.r.o., IČ: 27709426, sídlem třída 1. máje 504/7, 690 02 Břeclav, IČ 277092426 v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Brně, spis. zn. KSBR 38 INS 20142/2020 nabízí k prodeji za nejvyšší nabídku movité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 28.4.2021 jako položku č. II.1 (přehled věcí (pouze orientační pro přehled typu věcí) viz příloha a fotodokumentace).

Bližší informace k movitým věcem poskytne insolvenční správce na žádost zaslanou na emailovou adresu: hrebenarova@advokati.biz. Po předchozí domluvě lze věci prohlédnout v místě jejich uskladnění v Centru Krakov, Lodžská 805/6, Praha 8 – Troja.

Prodej se uskuteční při splnění následujících podmínek:

1. Písemná nabídka zájemce musí být doručena na adresu ins. správce Mgr. Hany Hřebenářové, advokátky, se sídlem Brno, Jaselská 14, PSČ 60200 nebo na emailovou adresu hrebenarova@advokati.biz nejpozději do 18.05.2022.
2. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem nabýt movité věci a nabízenou úplatu za věci.
3. Položka soupisu bude prodána zájemci s nejvyšší nabídkou. Minimální nabídnutá cena musí činit 5.000 Kč bez daně z přidané hodnoty. Kupní cena musí být uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy.
4. Věci budou prodány ve stavu jak stojí a leží, bez případného nároku na slevu z ceny nebo nahrazení věci bezvadnou věcí.
5. Kupující nese veškeré náklady spojené s převzetím movité věci. Převzetí musí být uskutečněno do dvou pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.
6. Nabídkové řízení může být ze strany insolvenčního správce kdykoliv zrušeno a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu.
7. Zájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených s jeho nabídkou.
8. S uzavřením smlouvy musí vyslovit souhlas zajištěný věřitel, společnost Krakov Holding s.r.o., IČ 08155381.
9. Insolvenční správce upozorňuje, že osoby uvedené v § 295 insolvenčního zákona 182/2006 Sb. nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka. Osoby uvedené v § 295 odst. 2 písm. a)-e) mohou požádat soud o udělení výjimky.


Informace o zadavateli

Hana Hřebenářová hrebenarova@advokati.biz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.05.2024 28.06.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!