Prodej – NÁKLADNÍ VOZIDLO FORD TRANSIT 300L

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

02.04.2024
01.08.2024

Viktor Švantner, advokát,
IČO 72015900, místem podnikání
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň
jako insolvenční správce dlužníka
STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí, IČO 13582216,
se sídlem Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

nabízí z majetku majetkové podstaty k prodeji v nejvyšší nabídce tyto dále specifikované movité věci:

položka Soupisu majetkové podstaty II. Movitý majetek poř. č. 3:

NÁKLADNÍ VOZIDLO FORD TRANSIT 300L, VIN: WF0XXXTTFX8L15462, SPZ: 4E99644

Minimální kupní cena: 55 000,– Kč včetně DPH

 

PODMÍNKY:

Nabídky na odkup jednotlivých movitých věcí budou akceptovány. Kupní cena musí být zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Písemné nabídky s uvedením kupní ceny za jednotlivé položky podávejte do 12. dubna 2024, 12:00 hod.

na adrese:

Viktor Švantner, advokát,
Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

v zalepených obálkách s viditelným označením:

„Výběrové řízení STABYT – AUTA“

Insolvenční správce si vyhrazuje právo došlé nabídky bez uvedení důvodu odmítnout.

Bližší specifikace prodávaného movitého majetku je uveřejněna v insolvenčním rejstříku pod B-28 (aktuální znalecký posudek).

Další informace o podmínkách prodeje lze získat na:
email: insolvence@svantner.cz, viktor.svantner@email.cz,
tel.: 604 620 779, 377 321 490
osobně v sídle IS

Vyhodnocení podaných nabídek proběhne dne 12. dubna 2024 v 14:00 hod. v sídle insolvenčního správce na adrese: Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň.

Viktor Švantner, advokát
insolvenční správce dlužníka STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí


Informace o zadavateli

Viktor Švantner viktor.svantner@email.cz Mikulášská 455/9, 326 00 Plzeň

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!