PRODEJ – NÁVĚS KRONE PAPER LINER

Značka: KSBR 47 INS 666/2023

Cena: 135.000,- Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

10.06.2024
12.07.2024

Insolvenční správce dlužníka BoMa Trans, s.r.o., sp. zn. KSBR 47 INS 666/2023 vyhlašuje nabídkové řízení na prodej movité věci  – Návěs KRONE PAPER LINER.

Minimální kupní cena 135.000,-Kč bez DPH (dlužník je plátcem DPH).

Pro doplňující informace a upřesnění místa prohlídky pište na email : sekretariat@is-anderlova.cz

 • Provedení: tříosý
 • Datum první registrace: 2017
 • Nástavba: plachtová, Třístranná shrnovací konstrukce, zadní vrata,  2 x držák rezervy, skříňka na nářadí
 • Datum první registrace  – 2017

Podmínky prodeje:

 • prodej nejvyšší nabídce
 • souhlas věřitelského orgánu a insolvenčního soudu s prodejem mimo dražbu
 • úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • náklady spojené s prodejem a s převzetím majetku hradí kupující
 • kupující nesmí být osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty, ledaže mu byla insolvenčním soudem udělena výjimka ze zákazu

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), kontakt (e-mail, telefon) a výši částky bez DPH a s DPH za prodávanou výše uvedenou movitou věc. Ta bude po schválení insolvenčním soudem a věřitelským orgánem prodána nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky. Termín pro podání nabídek je do 12.07.2024 do 12:00 hod. na email: sekretariat@is-anderlova.cz, nebo do datové schránky ID: cra2hud. K nabídkám doručeným po tomto termínu nebude přihlíženo. Pro doplňující informace a případné sjednání termínu prohlídky pište na shora uvedený email.

Po uplynutí lhůty pro podávání nabídek insolvenční správce vyhodnotí došlé nabídky a výsledek oznámí zájemci, který předložil nejvyšší nabídku, e-mailem. V případě rovnosti nabídek bude upřednostněna dříve doručená nabídka. Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky.

Majetek je umístěn ve prostorách v obci Jaroměřice, Jihomoravský kraj. Kupujícímu bude vydán po úhradě kupní ceny a uzavření kupní smlouvy oproti předávacímu protokolu.


Informace o zadavateli

Silvie Anderlová sekretariat@is-anderlova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 19.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 80000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 757000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.06.2024 31.07.2024 Celá ČR 119000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!