Prodej nehmotného majetku z majetkové podstaty dlužníka FRIGOMONT, a.s.

Značka: PSK_05_2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

25.04.2023
31.05.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji nehmotný majetek z majetkové podstaty dlužníka FRIGOMONT, a.s., insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. KSBR 38 INS 24425/2019.

Jedná se o následující nehmotný majetek dlužníka sepsaný soupisu majetkové podstaty uveřejněném v ISIR na č.l. B-55 pod položkami 23, 24 a 27:

 • Česká národní ochranná známka FRIGOMONT a.s. chladící technika izolační panely; kombinovaná (logo), číslo přihlášky: O-189041, číslo zápisu 259839,
 • Ochranná známka EU FRIGOMONT; slovní, číslo přihlášky: OZEU 18116936,
 • Český užitný vzor – kovové dveře; PUV 2014-30012, reg. č. 28136

Insolvenční správce vyzývá případné zájemce, aby mu podávaly nabídky na uvedený nehmotný majetek, který bude zpeněžován jako soubor. Výběr nejvhodnější nabídky podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

Jediným kritériem hodnocení nejvhodnější nabídky bude navrhovaná výše ceny.

Nabídky zasílejte elektronicky do datové schrány insolvenčního správce 2udditr nebo e-mail info@spravcovska.cz. Případně mohu být předloženy v sídle insolvenčního správce na adrese: Sladkovského 67, 530 02 Pardubice, a to v úředních hodinách (pondělí 8:00 – 14: 00).  

Lhůta pro podávání nabídek končí dnem 31. 05. 2023 ve 12:00 hodin. Nabídky musí být do konce lhůty doručeny insolvenčnímu správci, pouhé odeslání do konce lhůty je pro zachování lhůty nedostatečné.

Nabídka musí být označena „NABÍDKA NEHMOTNÝ MAJETEK FRIGOMONT“, musí být vyčíslena v českých korunách a musí obsahovat přesné označení zájemce (jméno/název, RČ/IČ, bydliště/sídlo a telefonický nebo e-mailový kontakt). Návrh musí být předložen v českém jazyce.

Zájemcem nesmí být osoba vyloučená z nabývání majetku z majetkové podstaty dle §295 insolvenčního zákona (případně jí musí být udělena výjimka ze zákazu nabývání).

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy o prodeji a koupi nehmotných věcí.

Případné náklady vzniklé v souvislosti se změnou v evidenci ochranných známek a užitných vzorů hradí kupující.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny obdržené nabídky bez udání důvodu.

Nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 občanského zákoníku.

Text smlouvy o prodeji a koupi nehmotných věcí, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, je na vyžádání k dispozici u insolvenčního správce.

Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s předložením jejich nabídky.

Informace o zadavateli

Pavel ZELENKA zelenka@spravcovska.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.05.2024 03.06.2024 Celá ČR 3750 Kč Nejvyšší nabídka
  29.04.2024 20.05.2024 neurčena Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!