Prodej nemovité věci

Značka: KSOL 41 INS 11284/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Olomoucký kraj

Nemovité věci

22.03.2022
06.05.2022

Insolvenční správkyně nabízí v rámci insolvenčního řízení č.j. KSOL 41 INS 11284/2021  k prodeji mimo dražbu následující nemovitou věc :

 • pozemek parc.č. 526 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, kdy součástí pozemku je stavba Hrubá Voda, č.e. 146, rod.rekr. Stavba stojí na pozemku p.č. 526.  Nemovitá věc je zapsána na LV č. 13, pro k.ú. Hrubá Voda, obec Hlubočky. Dle znaleckého posudku činí cena obvyklá uvedené nemovité věci min. 270.000,-Kč. Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku dlužníka.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenční správkyní. Zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka se uskutečňuje v přímém prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce.  Kupující je povinen zaplatit kupní cenu před uzavřením kupní smlouvy a dále je povinen uhradit správní poplatek ve výši 2.000,- Kč za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Znalecký posudek je zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

Cenové nabídky prosím podávejte ve lhůtě do 6.5.2022  datové schránky insolvenční správkyně nebo na adresu insolvenční správkyně : JUDr. Ivana Santariusová, insolvenční správkyně, Stodolní 3/1293, 702 00 Ostrava. Insolvenční správkyně je oprávněna nabídku odmítnout bez uvedení důvodů.

Informace o zadavateli

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!