Prodej nemovité věci – garáž Popkovice

Cena: 108000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.07.2021
31.08.2021

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Kubínová Marcela v insolvenčním řízení, sp.zn. KSPA 65 INS 22389 / 2020, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • parcela č. St. 715 o výměře 18 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž;
  Stavba stojí na pozemku, čp. 715;;
  Vše zapsáno na LV č. 10334 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
  Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec Pardubice, kat. území Popkovice.

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Minimální nabídka je stanovena dle znaleckého posudku na částku 108.000,- Kč
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným subjektem bez uvedení důvodu.

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději 31.8.2021


Přílohy: 

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!