Prodej nemovité věci – pozemek Vítkov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.09.2021
31.10.2021

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Macháč David, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 25436 / 2019, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Nemovité věci zapsané na LV 2533; Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava; Vítkov; Pozemek parc. č. 3048/17 (ostatní plocha) v kat. území Vítkov, obec Vítkov, okres Opava;

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce (minimální nabídka ve výši 66.000,- Kč stanovená dle znaleckého posudku);
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději 31.10.2021


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.04.2024 10.05.2024 Kraj Vysočina nabídněte Kč Nejvyšší nabídka
  19.04.2024 31.05.2024 Jihomoravský kraj 226450 Kč Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 17.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.04.2024 31.12.2024 nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!