PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI – POZEMKY BLANSKO

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

14.04.2022
20.06.2022

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Martin Bárta, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 20147 / 2016, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

Nemovitosti zapsané na LV 339, k. ú. Prostřední Poříčí, obec Prostřední Poříčí:; Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice; Prostřední Poříčí;

– pozemek, p. č. 813/2, o výměře 2.872 m2, orná půda;

– pozemek, p. č. 834/1, o výměře 3.617 m2, lesní pozemek;

– pozemek, p. č. 834/2, o výměře 880 m2, lesní pozemek;

 

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce (minimální nabídka ve výši 132.660,- Kč stanovená dle znaleckého posudku);
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději 20.6.2022


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.05.2024 05.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 31.07.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 30.06.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.05.2024 29.06.2024 Olomoucký kraj 3400000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!