Prodej nemovité věci – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 Blansko

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.02.2023
10.03.2023

 

 

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Máčal Ladislav, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 2297 / 2021, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku stavební parc. 230 o výměře 514 m² (zastavěná plocha a nádvoří), součastí je stavba: Lysice, č.p.221, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 230, na pozemku stavební parc. 700 o výměře 31 m² (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: garáž, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 700, na pozemku parc. 603/1 o výměře 125 m² (trvalý travní porost), na pozemku parc. 604/39 o výměře 20 m² (ostatní plocha) zapsaných na LV 1548, kat. území 689661 Lysice, obec 582018 Lysice, okres CZ0641 Blansko.

– Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

– přímý prodej nejvyšší nabídce, nejnižší cena je určena dle znaleckého posudku ve výši 750.000,- Kč ;

-náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;

-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.3.2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!