Prodej nemovité věci – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 Hodonín

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.02.2023
10.08.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Máčal Ladislav, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 2297 / 2021, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na pozemku parc. 1088 o výměře 669 m² (orná půda), pozemku parc. 1089 o výměře 673 m² (orná půda), zapsaný na LV 398, kat. území 702595 Nechvalín, obec 586439 Nechvalín

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce;
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.8.2023

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!