Prodej nemovité věci – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 Hodonín

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

09.02.2023
10.08.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Máčal Ladislav, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 2297 / 2021, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na pozemku parc. 2246/45 o výměře 1719 m² (trvalý travní porost), pozemku parc. 2282/9 o výměře 109 m² (trvalý travní porost), pozemku parc. 2282/14 o výměře 184 m² (trvalý travní porost), pozemku parc. 2284/13 o výměře 42 m² (ostatní plocha), zapsaný na LV 1474, kat. území 794961 Ždánice, obec 586803 Ždánice

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce;
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.8.2023

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!