Prodej nemovité věci – Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na bytové jednotce Lobodice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

04.11.2022
05.12.2022

I. Insolvenční společnost v.o.s., IČ 09795359, Palackého 715/15, 110 00 Praha 1, jako insolvenční správce dlužníka Valentina Šimarová, KSOS 39 INS 9702 / 2017, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovité věci:    jednotka 2/3, byt, podíl na společných částech domu a pozemku 3931/43899

                                                                                                       Vymezeno v: Budova Crvrčov, č.p. 2, byt. dům, LV 630
                                                                                                                               Parcela: St. 295/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 378 m2

To vše zapsané Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov v na LV 644, k.ú. a obec Lobodice

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

 • prodej nejvyšší nabídce;
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy;
 • Minimální nabídka je stanovena dle znaleckého posudku na částku 93.000,- Kč
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným subjektem bez uvedení důvodu.

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 5.12.2022


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!