PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI – Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/18 – Jaroměř

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.02.2023
10.03.2023

I. Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužníka Svobodová Věra, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn.KSCB 41 INS 16788 / 2019, nabízí k prodeji nemovitou věc sepsanou do majetkové podstaty dlužníka, a to:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/18 na nemovité věci: 

 •  pozemku parc. č. 3141 (trvalý travní porost) o výměře 3072 m2,

To vše zapsané na LV 2314, k. ú. Jaroměř; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod; 

 

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

·přímý prodej nejvyšší nabídce;
·náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonnou výši;
·kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

·insolvenční správce je oprávněn všechny nabídky odmítnout bez udání důvodu;

 

Nabídky  zasílejte na e-mailovou adresu korenova@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do 10.3.2023


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!