Prodej nemovité věci z majetkové podstaty dlužníků

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

29.04.2022
29.05.2022

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.8.2019, č.j. KSOS 25 INS 13715/2019-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem dlužníků byla ustanovena společnost Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, 110 00 Praha 1.

Insolvenční správce dlužníka nabízí k prodeji položku č. 1 oddílu I. Nemovitý majetek soupisu majetkové podstaty dlužníků, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSOS 25 INS 13715/2019-B-2.

Položka č. 1 oddílu I – pozemek parc. č. 664, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, jehož součástí je stavba, bez čp/če, garáž, to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, kat. území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, na LV 557

Insolvenční správce sděluje, že kupní cena bude zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Nabídku na odkup výše uvedené nemovitosti lze také zasílat na e-mail: ak1@akkubalek.cz, s uvedením předmětu: KSOS 25 INS 13715/2019 – nabídka – garáž.

Informace o zadavateli

ak1@akkubalek.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!