PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI

Značka: KSPH 66 INS 26000 / 2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

10.10.2019
31.01.2023

Insolvenční správce dlužníka VAPROSTAV s.r.o. (insolvenční řízení sp. zn. KSPH 66 INS 26000 / 2015) nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ na pozemku parc. č. 537 o výměře 1 078 m2, zapsaném na LV č. 518 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro k. ú. Jenišov, obec Jenišov. Majetek bude prodán nejvyšší nabídce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

Odpovědi zasílejte na e-mail office@liquidators.cz. V odpovědi vždy uvádějte spisovou značku insolvenčního řízení.

Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 285 000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 2540000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.04.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!