PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI

office@liquidators.cz

PRODEJ NEMOVITÉ VĚCI

Nabízíme k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ na pozemku parc. č. 537 o výměře 1 078 m2, zapsaném na LV č. 518 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary pro k. ú. Jenišov, obec Jenišov

Nemovité věci

10.10.2019
10.11.2019


Informace o zadavateli

Jan Zůbek office@liquidators.cz

Související inzeráty