Prodej nemovitého majetku

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihočeský kraj

Nehmotný majetek

21.09.2022
31.12.2022

Insolvenční správce Ing. Oldřich Valta, IČ: 699 01 571, se sídlem Obora 146, 440 01 Louny 1, dlužníka Olga Vosáhlová, RČ: 646002/0490, bytem Chelčického 1222/7, 500 02 Hradec Králové, nabízí k odprodeji níže uvedený nemovitý majetek, který dlužník získal v rámci dědického řízení a který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty v souladu s ust. § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

 

Nemovitý majetek – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na pozemek:

 • Parcela č. St. 178 o výměře 158 m2, zastavěná plocha a nádvoří;

Součástí je stavba: Sezimovo Ústí, č.p. 218, bydlení;

Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 178;

Vše zapsáno na LV č. 1116 u KÚ pro Jihočeský kraj, KP Tábor, pro obec a k.ú. Sezimovo Ústí.

Zpeněžení výše uvedeného nemovitého majetku bude uskutečněno přímým prodejem mimo dražbu, a to zájemci, který nabídne nejvyšší cenu. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv podanou nabídku.


Informace o zadavateli

Oldřich Valta ovalta@seznam.cz Ing. Oldřich Valta, Obora 146, 440 01 Louny 1

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  16.11.2022 19.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.11.2022 30.11.2022 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.11.2022 10.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  02.11.2022 15.01.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!